Festivalul Național de Mentorat
Ion Ghelu Destelnica

Identificăm și recunoaștem exemple notabile de mentorat din societatea românească și le promovăm către întreaga comunitate.

Înregistrează o propunere!

Despre
Ion Ghelu Destelnica

Ion Ghelu Destelnica
S-a născut pe 7 mai 1922, în comuna Stelnica, județul Ialomița, în familia unor agricultori de origine germană. În 1949 devine absolvent al Institutului de Artă, Iaşi – Facultatea de Teatru iar în perioada 1951 – 1956 este actor al proaspăt înființatului Teatru de Stat din Bacău. Ulterior, la solicitarea Secţiei de Învăţământ şi Cultură a Regiunii Bacău, optează pentru postul de metodist principal cu probleme de teatru pe regiune. Din 1961 este profesor de teatru la Şcoala Populară de Artă, Bacău.
La 60 de ani, după pensionarea la cerere, a continuat predarea cursurilor de arta actorului şi de regie teatru, până în anul 1993, atât la Bacău cât şi în Oneşti, înfiinţând acolo o „Secţie de Teatru” a Şcolii Populare de Artă, Bacău.
Rezultate obţinute: peste 100 dintre elevii pregătiţi au devenit actori sau regizori profesionişti, ceea ce reprezintă un record în domeniu obţinut printr-o dedicare totală faţă de noile generaţii, privite cu înţelegere, fără prejudecăţi, pasional, dar obiectiv.
FESTIVALUL
Mentorul sau conducătorul spiritual, povățuitorul, îndrumătorul etc. este o persoană cu expertiză într-un domeniu care sprijină o altă persoană - de regulă mai tânără, să dobândească expertiză în acel domeniu, în cadrul unei relații (formale sau informale) de mentorat.
În România ultimilor ani, poate și din cauza volatilității reperelor profesionale și morale, nevoia de mentorat devenit evidentă și general acceptată. În diverse domenii, de la arte până la educație sau medicină, se vorbește despre importanța mentorului și a relației de mentorat și, de asemenea, se identifică exemple de mentori. Dar, nu există încă la nivel național un cadrul de evidențiere și de recunoaștere unitară a mentoratului și a mentorilor.
Ion Ghelu Destelnica, personalitate amplă și complexă, actor, dramaturg, poet și profesor de teatru, a cărui operă de mentorat desfășurată în cadrul Școlii Populare de Arte Bacău este cunoscută la nivel național, este cetățean de onoare atât al muncipiului Bacău, unde și-a desfășurat activitatea, cât și al comunei în care s-a născut, Stelnica, județul Ialomița.
În 2022, aniversându-se „Centenarul Nașterii lui Ion Ghelu Destelnica”, organizatorii au consideratcă s-a deschis o oportunitate de intervenție culturală la nivel național pentru organizarea unui festival de mentorat care să poarte numele maestrului Ion Ghelu Destelnica, așa cum și dânsul poartă în nume denumirea comunei în care s-a născut.
Pregătirea Festivalului
Între 15 martie și 15 iunie se desfășoară activitățile logistice de pregătire a Festivalului
Promovarea Festivalului si recepționarea candidaturilor
Între 15 iunie și 15 octombrie se vor recepționa și valida propunerile de nominalizări pentru fiecare categorie în parte.
Jurizarea
Între 15 octombrie și 15 noiembrie, Centrul Cultural „Ionel Perlea” va desemna un juriu care va stabili lista laureaților Festivalului.
Festivalul propriu-zis
În data de 15 noiembrie 2022, la sediul Centrului Cultural ”Ionel Perlea” va avea loc evenimentul de anunțare a laureaților și de conferire a distincțiilor.

Organizatorii Festivalului

Centrul Cultural
IONEL PERLEA

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” – Ialomiţa este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Decizia nr. 22/28.02.1994 a Consiliului Judeţean Ialomiţa, având ca obiect de activitate organizarea activităţilor de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei naţionale şi universale, de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei în toate domeniile de creaţie şi interpretare artistică, recreativ-distractive, de realizare a unor prestatii culturale in beneficiul tuturor cetatenilor, fara deosebire de nationalitate, categorie sociala, convingeri religioase sau opţiuni politice.

În exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea cu succes a activităţilor sale specifice, Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii nonguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup, etnice, politice ori religioase.

Intră în site!
Perlea

Organizatorii Festivalului

Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă
ION GHELU DESTELNICA

Fundatia

Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă ”Ion Ghelu Destelnica”, înființată în anul 1997, prin rezultatele notabile obținute de-a lungul a 20 de ani în zona unui sistem cultural alternativ, a realizat proiecte menite să dezvolte în cadrul societății civile o modalitate nouă de interacțiune umană bazată pe artă, ca mijloc de comunicare deschis tuturor, indiferent de etnie, religie, vârstă, specializare profesională sau spațiu cultural.

În cadrul Fundației, am creat module autonome: Festivalul InterArte ”Atelierele nonconformiste”; Festivalul de Frumusețe Populară; Centrul de Cultură Alternativă SNCFR; Teatrul Profesionist Itinerant ”Trupa în Căruță”; Teatrul Itinerant „Petru Valter”.

Intră în site!